Duurzaam vastgoed: investeren in het vastgoed van morgen.

VASTGOED & TRANSITIE

Het vastgoed van morgen kan niet anders dan duurzaam zijn.

Vastgoed is verantwoordelijk voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen op Europese schaal en 40% van het totale energieverbruik in Europa. Daarmee is het één van de belangrijkste sectoren voor de ecologische transitie. Bovenop deze ecologische ramp kunnen we ook spreken van een echte sociale crisis, die leidt tot uitsluiting en slechte huisvesting. Als een nieuwe vorm van crowdfunding in vastgoed is ons aanbod voor vastgoedinvesteringen ontworpen om deze twee uitdagingen aan te gaan.

ONZE MISSIE

Je spaargeld inzetten voor een sociale en ecologische economie.

Hoewel de financiële wereld heeft bijgedragen aan sociale en ecologische ongelijkheid, zijn we ervan overtuigd dat ze nu een drijvende kracht en accelerator kan zijn voor een duurzamere en inclusievere wereld. Hoe? Door burgers terug controle te geven over hun investeringen en ze in staat te stellen de reële economie te financieren. 


Vastgoed is één van de pijlers waarop we onze samenleving bouwen. Ondernemingen in deze sector moeten dringend innoveren om in te spelen op de vastgoeduitdagingen van morgen. Ethisch investeren in vastgoed betekent bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve projecten om sociale inclusie, isolement en energieverspilling tegen te gaan.

#DUURZAMESTEDEN #ECOLOGISCHEARCHITECTUUR #DUURZAAMBOUWEN #NEWURBANISM

#SOLIDAIRVASTGOED #REVITALISATIE #SOCIALECOHESIE #INCLUSIEFWONEN

INVESTERINGSKANS VAN HET MOMENT

FINANCIER DE BOUW VAN DUURZAME WONINGEN MET INDRANI

OBLIGATIES · 8% PER JAAR OVER 2 JAAR

ONZE FINANCIËLE PRODUCTEN

Vind jouw aandeel (en meer) in de wereld van morgen

In aandelen

In obligaties

In groene obligaties

Kies voor een solide investering met een sterke sociale impact.

In de meeste gevallen kan je genieten van een belastingvermindering tot 45% van het geïnvesteerde bedrag dankzij de Tax Shelter.

Een investering met een vaste duur: ontvang een jaarlijkse rente over een bepaalde periode. Het kapitaal wordt geleidelijk terugbetaald of wanneer de lening afloopt.

Een investering die bedoeld is om de transitie te financieren. Als het bedrijf zijn impactdoelstellingen niet haalt, wordt de jaarlijkse rente verhoogd.

LITA.co is een platform dat door de Franse financiële marktautoriteit AMF (Autorité des Marchés Financiers) is goedgekeurd als Europese crowdfundingdienstverlener onder nr. FP-2023-27.

Investeren in aandelen of obligaties houdt een aanzienlijk risico in van gedeeltelijk of volledig verlies van de geïnvesteerde bedragen, evenals een liquiditeitsrisico.