Investeren in de transitie van de landbouw- en voedingssector, van het veld tot op je bord.

ONZE MISSIE

Om goed te consumeren, moeten we goed produceren.

Onze voeding is de belangrijkste factor voor onze gezondheid (zowel goed als slecht), maar tegelijkertijd ook de belangrijkste factor die onze levensomstandigheden op aarde verslechtert. Onze voeding is verantwoordelijk voor 25 tot 33% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. De sociaal-economische gevolgen voor de wereld zijn enorm: 800 miljoen mensen lijden honger, en dat terwijl een derde van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Het is hoog tijd voor een nieuw voedselsysteem dat gezond, eerlijk en weerbaar is en rekening houdt met de grenzen van de planeet en haar ecosystemen. 

Jouw spaargeld voor de voeding van morgen 

Op LITA.co kan iedereen met zijn spaargeld bijdragen aan de financiering van een goed voedselsysteem. Ons op impact gebaseerde burgerfinancieringsmodel (crowdfunding) is een echt alternatief voor traditionele financiële investeringen en biedt je de mogelijkheid om te investeren in projecten die je zelf kiest. Agro-ecologie, maaltijden vergroenen, vernieuwing van de boerenpopulatie of herlokalisatie van voedselketens: investeer rechtstreeks in ingenieuze bedrijven die zich inzetten voor een grondige en ambitieuze transitie.

Op weg naar een goed voedselsysteem

Investeer in ondernemingen die actief zijn in elke stap van het voedselsyteem, van productie tot consumptie.

Grond- en landbouwbeleid

Staat, lokale overheden, candidats à l'installation, landeigenaren

Landbouwproductiemiddelen

Afval

Leveranciers (zaadbedrijven, kunstmestfabrikanten, enz.), energieleveranciers, coöperatieven

Bedrijven en diensten voor afvalbeheer en -verwerking

Voedsel-systeem

Productie

Consumptie

Eetgelegenheden, kantines en restaurants

Landbouwers en landarbeiders, landbouwscholen, landbouwkamers

Verwerking

Distributie

Voedingsindustrie, coöperaties, artisanale verwerking

Groot- en kleinhandelaars, supermarkten, winkels

ONZE INVESTERINGSPRODUCTEN

Investeren in aandelen

Koop aandelen in het kapitaal van het bedrijf dat fondsen werft. Je kunt niet alleen genieten van belastingvermindering op de korte termijn, je investeert ook in de ontwikkeling van het bedrijf om potentiële dividenden of een meerwaarde te ontvangen bij de verkoop van de aandelen. Je kan bovendien deel uitmaken van het ondernemersavontuur door gebruik te maken van je stemrecht op Algemene Vergaderingen.

Investeren in obligaties

Schrijf je in in schuldbewijzen die rechtstreeks door de onderneming worden uitgegeven. Een obligatie is vergelijkbaar met een lening, in dit geval een obligatielening. Je kiest voor een belegging die een jaarlijkse rente betaalt bovenop de terugbetaling van je geïnvesteerde kapitaal. Je kent vooraf de rentevoet, de looptijd van de lening en de wijze van terugbetaling. Gemiddeld bedraagt de rente LITA.co 5,5% over een periode van 5 jaar.

Op LITA.co kan je ook coöperaties financieren

Financier via aandelen in een economie die resoluut gericht is op het delen van waarde en bestuur.

VOORBEELDEN VAN GEFINANCIERDE PROJECTEN

Le Petit Monde De Desnié

Een biologische boerderij in Wallonië die de principes van permacultuur toepast en haar ervaring deelt zodat energiezuinige voedselproductiemodellen over het hele land kunnen worden verspreid.

La Houblonnière de la Chistrée

Een nieuw samenwerkingsmodel tussen investeerders en boeren met als doel een veerkrachtige brouwhopproductie in Wallonië op een duurzame manier te herlokaliseren en structureren.

€223 250 opgehaald


Twee jaar na de fondsenwerving, een extra campagne van €32 000 als steun na de overstromingen

€220 000 opgehaald in 3 weken


Voor de financiering van een nieuwe hopplantage van 1,5 hectare

Walvert Mettet

Een nieuwe biogas-eenheid die bijproducten uit de landbouw binnen een straal van 10 km herwaardeert. Het produceert lokale hernieuwbare energie en het digestaat van de biomethanisatie wordt gebruikt als meststof voor naburige landbouwgewassen.

MicroFlavours

Een stadsboerderij die op een circulaire en ecologische manier hypervoedzame microgreens produceert en levert.

€134 500 opgehaald
€1 000 000 opgehaaldWIE ZIJN WE?

LITA.co : hét platform voor duurzaam investeren

LITA.co is een platform dat door de Franse financiële marktautoriteit AMF (Autorité des Marchés Financiers) is goedgekeurd als Europese crowdfundingdienstverlener onder nr. FP-2023-27.

Investeren in aandelen of obligaties houdt een aanzienlijk risico in van gedeeltelijk of volledig verlies van de geïnvesteerde bedragen, evenals een liquiditeitsrisico.